LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koopsom

Logischerwijs is de koper verplicht de koopprijs te betalen (art. 7:26 B.W.). Dit moet de koper – in beginsel – doen ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

Vooruitbetaling koopsom

De koper kan bij consumentenkoop slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van maximaal de helft van de koopprijs (lid 2).

Art. 7:26 B.W. leden 3 t/m 6 bevatten enkele bepalingen omtrent de verkoop van onroerend goed (storting in depot en 10% aanbetalen).

Opschortingsrecht betaling koopsom bij executie

De koper kan de betaling opschorten als hij gestoord wordt door een vordering tot uitwinning van de zaak, of tot erkenning van een recht dat daarop niet had mogen rusten, dan wel mocht de koper dit redelijkerwijs vrezen (art. 7:27 B.W.).

Verjaring vordering koopsom

De vordering tot betaling van de koopsom verjaart bij consumentenkoop na 2 jaren (art. 7:28 B.W.).

Ontvangst bij aflevering en weigering

Koper moet – als hij de afgeleverde zaak na ontvangst wil weigeren – daar goede zorg voor dragen (art. 7:29 lid 1 B.W.). Voor de redelijke kosten tot behoud heeft de koper een retentierecht. Als de zaak bvb. een paard is, dan moet die in de tussentijd worden gevoederd en dat kost geld. Om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.

Als hij de zaak wil weigeren, dan moet hij deze bij aflevering toch in ontvangst nemen, tenzij er bij aflevering aanwezig is of iemand die de verkoper kan vertegenwoordigen (art. 7:29 lid 2 B.W.).

Noodverkoop bederfelijke waren

Hij mag de zaak zo nodig verkopen als die “bederfelijk” is (art. 7:30 B.W.). Goederen kunnen ook in economische zin bederfelijk zijn: bvb. als een lading goederen van overzee in een container is afgeleverd, en de opslag en demurrage van de container met inhoud lopen op, dan mag de koper de zaken verkopen om te zorgen dat de kosten niet teveel oplopen.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018; laatste bewerking 16-03-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.