LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de koper

De verplichtingen van de koper zijn geregeld in Afd. 4, Titel 1 van Boek 7 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen.

Koopsom

Logischerwijs is de koper verplicht de koopprijs te betalen (art. 7:26 B.W.). Dit moet de koper – in beginsel – doen ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

De koper kan bij consumentenkoop slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van maximaal de helft van de koopprijs (lid 2).

Art. 7:26 B.W. leden 3 t/m 6 bevatten enkele bepalingen omtrent de verkoop van onroerend goed (storting in depot en 10% aanbetalen).

De koper kan de betaling opschorten als hij gestoord wordt door een vordering tot uitwinning van de zaak, of tot erkenning van een recht dat daarop niet had mogen rusten, dan wel mocht de koper dit redelijkerwijs vrezen (art. 7:27 B.W.).

De vordering tot betaling van de koopsom verjaart bij consumentenkoop na 2 jaren (art. 7:28 B.W.).

De koper heeft verder een zorgplicht wanneer hij de verkochte zaak niet in ontvangst wil nemen (art. 7:29 B.W.). Hij mag de zaak zo nodig verkopen als die “bederfelijk” is (art. 7:30 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.