LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Einde van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Einde van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding eindigen van de pachtovereenkomst

In Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W. zijn regels gegeven rond het eindigen van de pachtovereenkomst. De afdeling omvat 12 bepalingen.

Voortzetting na dood pachter

De dood van de pachter doet de pacht niet eindigen (art. 7:366 B.W.). Wanneer de erfgenamen van de pachter niet bevoegd zijn het gepachte aan een ander in gebruik te geven, kunnen zij gedurende zes maanden na het overlijden van hun erflater de overeenkomst op een termijn van ten minste zes maanden bij exploot of aangetekende brief opzeggen (lid 2).

Auteur & Last edit

[MdV, 9-10-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.