LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Goedkeuring van de pachtovereenkomst (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding goedkeuring van de pachtovereenkomst

In Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W. is de goedkeuring van de pachtovereenkomst door de Grondkamer geregeld. De regeling omvat 7 bepalingen (art. 7:318 B.W. tot en met art. 7:324 B.W.).

Goedkeuring

Iedere pachtovereenkomst behoeft de goedkeuring van de Grondkamer (art. 7:318 lid 1 B.W.). Wordt echter overeengekomen dat de pachtovereenkomst eindigt en wordt dit ook feitelijk uitgevoerd, dan vervalt het vereiste van goedkeuring door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst (lid 2).

Grondkamer

De Grondkamer kan de overeenkomst wijzigen. De procedure van goedkeuring door de Grondkamer is geregeld in art. 7:319 B.W.en art. 7:320 B.W..

Voorleggen aan Grondkamer

Om het toezicht door de Grondkamer te waarborgen, is in de wet verplicht dat het ingaan of de wijziging van de pachtovereenkomst wordt voorgelegd (art. 7:321 B.W.). Ieder der partijen is verplicht dit binnen twee maanden te doen.

De sanctie is (1) dat de verpachter de pachtprijs niet kan vorderen en (2) de pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan (art. 7:322 B.W.).

In art. 7:323 B.W. zijn nadere regels gegeven van de status van de pachtovereenkomst tot aan de goedkeuring daarvan.

Voorleggen concept aan Grondkamer

Partijen kunnen ook een concept overeenkomst aan de Grondkamer voorleggen. Dit is geregeld in art. 7:324 B.W..

Auteur & Last edit

[MdV, 29-09-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.