LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Overgang van de pacht bij overdracht verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Overgang van de pacht bij overdracht verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding overgang pacht bij overdracht verpachte zaak

De overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken is geregeld in Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen (art. 7:361 B.W. en art. 7:362 B.W.).

Overdracht doet pacht overgaan op verkrijger

Vergelijkbaar met de bepaling “koop breekt geen huur” geldt ook voor de overdracht van het verpachte dat daardoor de verplichtingen van de verpachter overgaan op de verkrijger (art. 7:361 B.W.). Dit geldt ook voor de in de wet genoemde beperkte rechten van vruchtgebruik, erfpacht of opstal.

Vestiging van ander beperkt recht

De vestiging van andere beperkte rechten mag de uitoefening van de rechten van de pachter niet belemmeren (art. 7:362 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 4-10-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.