LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding slotbepalingen pacht

In Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W. staan enkele slotbepalingen met betrekking tot Titel 15 van Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen.

Overeenkomstige toepassing

In art. 7:399d B.W. is bepaald, dat de bepalingen betreffende pacht overeenkomstige toepassing vinden op overeenkomsten, op grond waarvan tegen een vergoeding zakelijke genotsrechten op hoeven of los land worden gevestigd. Dit ongeacht of betaling ineens of in termijnen is afgesproken.

Dit geldt zowel zakelijke genotsrechten voor 25 jaar of korter als voor onbepaalde tijd. In het laatste geval blijft de overeenkomstige toepassing van de wet beperkt tot 25 jaar na de vestiging.

In lid 2 wordt bepaald, dat de bepalingen van de (andere) zakelijke genotsrechten alleen gelden voorzover zij niet in strijd zijn met dwingende bepalingen betreffende pacht.

Zetboer

In art. 7:399e B.W. is een regeling opgenomen met betrekking tot de zgn. “zetboer”. Een zetboer mag alleen in de plaats van de eigenaar (of rechthebbende) het beheer voeren als de grondkamer dit vooraf heeft goedgekeurd (lid 1).

De grondkamer keurt het aanstellen van een zetboer alleen goed, indien voor het aanstellen van een zetboer bijzondere redenen aanwezig zijn. De grondkamer treedt niet in de voorwaarden van de aanstelling (lid 3).

Definitie zetboer

Een zetboer is iemand aan wie de exploitatie van een hoeve of los land door de eigenaar of rechthebbende is overgedragen en die daarbij een belangrijke invloed op de leiding van het bedrijf heeft verkregen en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-10-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.