LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding vorm van de pachtovereenkomst

In Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W. is in één bepaling opgenomen over de vormvereisten van de pachtovereenkomst.

Schriftelijk

De pachtovereenkomst – en wijzigingen daarop – moet schriftelijkworden aangegaan (art. 7:317 B.W.).

Vastlegging eisen

Wanneer er wel overeenstemming is maar geen schriftelijke overeenkomst, dan kan voor de rechter vastlegging geeist worden (lid 2).

Rechterlijke vaststelling

De rechter kan de inhoud van de overeenkomst optekenen (lid 3). Vergelijk ook de pagina Rechtsvorderingen.

Auteur & Last edit

[MdV, 29-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.