LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Franchise (Titel 16, Boek 7 B.W.)

Franchise (Titel 16, Boek 7 B.W.)

Inleiding franchise

De franchise-overeenkomst is geregeld in Titel 16 boek 7 BW. dat naar verwachting in werking treedt op 1 januari 2021. De wet is aangenomen op 1 juli 2020 (Stb. 2020, 251).

De wet reguleert vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. Dit betreft

(i) de precontractuele uitwisseling van informatie

(ii) de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst

(iii) de beëindiging van de franchisesamenwerking en

(iv) het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.

Zie ook het blog Wetsvoorstel Wet Franchise.

Bevoegde rechter bij geschillen over franchise

Als een procedure over franchise gevoerd moet worden, kan zich nog een lastige vraag kan voordoen: welke rechter is bevoegd? Of kun je überhaupt wel naar de gewone (overheids)rechter?

Allereerst zijn de bepalingen in de franchise-overeenkomst natuurlijk van belang. Daarin kan een forumkeuzebeding staan, of een arbitragebeding (zie ook de pagina Arbitrage). Als er geen forumkeuzebeding in de overeenkomst staat, wordt de bevoegde rechter bepaald aan de hand van de normale regels over absolute en relatieve bevoegdheid (zie de pagina Relatieve bevoegdheid dagvaardingsprocedures).

In beginsel zul je bij de “gewone” rechtbank (Sectie handelszaken) belanden van de woonplaats van de gedaagde. In internationale geschillen speelt uiteraard ook de EEX-Vo een rol (zie de pagina EEX-Vo).

Wanneer het echter om een gering bedrag gaat (lager dan EUR 25.000) of wanneer een huurovereenkomst het voornaamste onderwerp van geschil is, dan kan de zaak ook worden aangebracht bij de Kantonrechter. Als er andere vorderingen verbonden zijn met het geschil over de huur, dan kan de Kantonrechter besluiten toch alle vorderingen te behandelen vanwege de verbondenheid van het hele feitencomplex van het geschil. Zie ook de pagina Kantonzaken. Dat heeft het voordeel dat partijen zelf in rechte kunnen optreden en de kosten zijn lager. Toch is het meestal wel aan te raden om een advocaat of professioneel praktijkjurist in de arm te nemen, want procederen is een vak.

Een kort geding is in de regel bij de Voorzieningenrechter van de gewone rechtbank (handelszaken), maar kan soms ook bij de Kantonrechter als het een Kantonzaak is.

Auteur & Last edit

[MdV, 30-09-2020; laatste bewerking 10-03-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.