Erfopvolging niet gescheiden echtgenoot en kinderen (Afd. 1, Titel 3, Boek 4 B.W.)

Inleiding erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen

In Afd. 1, Titel 3, Boek 4 B.W. is de erfopvolging bij versterf geregeld. Dit is dus de wettelijke standaardregeling voor vererving zonder dat er een uiterste wilsbeschikking (testament) is opgesteld. Deze Afdeling omvat 15 bepalingen (art. 4:13 B.W. tot en met art. 4:27 B.W.).

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 6-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.