LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)Familierechtelijke betrekkingen door erkenning vaderschap (Afd. 2, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Familierechtelijke betrekkingen door erkenning vaderschap (Afd. 2, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding familierechtelijke betrekkingen door erkenning (of gerechtelijke vaststelling) vaderschap

Afd. 2, Titel 5, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft enkele bepalingen gegeven van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door erkenning van het vaderschap, of door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Deze afdeling bevat 3 bepalingen (art. 10:95 B.W. tot en met art. 10:97 B.W.).

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Toepasselijk recht familierechtelijke betrekking door erkenning vaderschap

In art. 10:95 lid 1 B.W. geeft de wet een beslismodel voor het toepasselijk recht op de erkenning van een kind.

Of erkenning door een persoon familierechtelijke betrekkingen doet ontstaan tussen hem en een kind, wordt bepaald door het recht van de staat waarvan die persoon de nationaliteit bezit, wat betreft de bevoegdheid van die persoon en de voorwaarden voor erkenning.

Bezit de persoon, genoemd in de eerste volzin, de nationaliteit van meer dan een staat, dan is bepalend het nationale recht volgens welk de erkenning mogelijk is. Indien volgens het nationale recht van die persoon erkenning niet of niet meer mogelijk is, is bepalend het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.

Is erkenning ook volgens dat recht niet of niet meer mogelijk, dan is bepalend het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit.

Bezit het kind de nationaliteit van meer dan een staat, dan is bepalend het nationale recht volgens hetwelk de erkenning mogelijk is.

Is de erkenning ook volgens dat recht niet of niet meer mogelijk, dan is bepalend het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de persoon, genoemd in de eerste volzin.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.