LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)Overgangsrecht familierechtelijke betrekkingen door afstamming (Afd. 6, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Overgangsrecht familierechtelijke betrekkingen door afstamming (Afd. 6, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding overgangsrecht familierechtelijke betrekkingen door afstamming

Afd. 6, Titel 5, Boek 10 B.W. bevat één bepaling van internationaal privaatrecht over de vraag, welk recht de inhoud van familierechtelijke betrekkingen door afstamming bepaalt (art. 10:102 B.W.).

Peildatum overgangsrecht familierechtelijke betrekkingen afstamming is 1 januari 2003

Deze bepaling luidt:

“Deze afdeling is van toepassing op rechtsbetrekkingen die na 1 januari 2003 zijn vastgesteld of gewijzigd alsmede op de erkenning van na 1 januari 2003 buitenslands vastgestelde of gewijzigde rechtsbetrekkingen.”

Dit laat de vraag open, welk IPR van toepassing is op vraagstukken van familierechtelijke betrekkingen inzake afstamming van voor die datum.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.