LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)Inhoud familierechtelijke betrekkingen door afstamming (Afd. 4, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inhoud familierechtelijke betrekkingen door afstamming (Afd. 4, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding inhoud familierechtelijke betrekkingen door afstamming

Afd. 4, Titel 5, Boek 10 B.W. bevat één bepaling van internationaal privaatrecht over de vraag, welk recht de inhoud van familierechtelijke betrekkingen door afstamming bepaalt (art. 10:99 B.W.).

Toepasselijk recht inhoud familierechtelijke betrekkingen door afstamming

Onverminderd hetgeen ten aanzien van bijzondere onderwerpen is bepaald, wordt de inhoud van de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kind bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de ouders of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat waar de ouders elk hun gewone verblijfplaats hebben of, indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:99 lid 1 B.W.).

Alleen familierechtelijke betrekking tussen moeder en kind

Bestaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen de moeder en het kind, dan wordt de inhoud van deze familierechtelijke betrekkingen bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de moeder en het kind. Bij gebreke van een gemeenschappelijke nationaliteit wordt zij bepaald door het recht van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:99 lid 2 B.W.).

Gemeenschappelijke nationaliteit ouders, dan wel moeder en kind

Wanneer de ouders, onderscheidenlijk de moeder en het kind een nationaliteit gemeenschappelijk hebben, geldt voor de toepassing van lid 1, onderscheidenlijk lid 2 als hun nationale recht het recht van die nationaliteit, ongeacht of zij beiden of een hunner nog een andere nationaliteit bezitten. Bezitten de ouders, onderscheidenlijk de moeder en het kind meer dan een gemeenschappelijke nationaliteit, dan worden zij geacht geen gemeenschappelijke nationaliteit te bezitten (art. 10:99 lid 3 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 17-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.