LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht adoptie (Titel 6, Boek 10 B.W.)Erkenning van een buitenlandse adoptie (Afd. 3, Titel 6, Boek 10 B.W.)

Erkenning van een buitenlandse adoptie (Afd. 3, Titel 6, Boek 10 B.W.)

Inleiding erkenning van een buitenlandse adoptie

Afd. 3, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels voor de erkenning van een in het buitenland uitgesproken adoptie. De afdeling omvat 5 bepalingen (art. 10:107 B.W. en art. 10:111 B.W.).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Overgangsrecht IPR adoptie

Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 buitenslands tot stand zijn gekomen.

Auteur & Last edit

[MdV, 21-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.