LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)

Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap

Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het geregistreerd partnerschap.

Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten). De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

De Titel omvat 31 bepalingen (art. 10:60 B.W. tot en met art. 10:91 B.W.), verdeeld over 8 Afdelingen.

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.