LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap (Afd. 5, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap (Afd. 5, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Inleiding enkele beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap

Afd. 5, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:86 B.W. en art. 10:87 B.W.).

Beëindiging geregistreerd partnerschap vindt plaats naar Nederlands recht

Of een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden of door ontbinding en op welke gronden, wordt bepaald door het Nederlandse recht (art. 10:86 B.W.).

De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.