LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap (Afd. 6, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap (Afd. 6, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Inleiding erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

Afd. 6, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:88 B.W. en art. 10:89 B.W.).

Erkenning in buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

Een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging met wederzijds goedvinden van het geregistreerd partnerschap wordt erkend indien zij aldaar rechtsgeldig tot stand is gebracht (art. 10:88 lid 1 B.W.).

De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.