LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)Levensonderhoud bij geregistreerd partnerschap (Afd. 7, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Levensonderhoud bij geregistreerd partnerschap (Afd. 7, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht levensonderhoud bij geregistreerd partnerschap

Afd. 7, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake levensonderhoud bij geregistreerd partnerschap. De afdeling omvat slechts 1 bepaling (art. 10:90 B.W.).

De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

Toepasselijk recht op beëindiging geregistreerd partnerschap

Blijkens art. 10:90 B.W. wordt het recht dat van toepassing is op verplichtingen tot levensonderhoud gedurende het geregistreerd partnerschap en na beëindiging daarvan bepaald door:

a. het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (PbEU L 331/17), of

b. het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86).

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.