LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht huwelijk (Titel 3, Boek 10 B.W.)Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed (Afd. 4, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed (Afd. 4, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed

Afd. 4, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek gaat in op het internationaal privaatrecht inzake ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed. De afdeling omvat 6 bepalingen (art. 10:54 B.W. tot en met art. 10:59 B.W.). De afdeling gaat in op vraagstukken van internationaal privaatrecht over toepasselijk recht en rechtsmacht rondom scheidingsprocedures.

Blijkens art. 10:54 B.W. geeft deze afdeling geeft mede uitvoering aan:

a. het op 1 juni 1970 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed (Trb. 1979, 131); en

b. het op 8 september 1967 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband (Trb. 1979, 130).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.