LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht huwelijk (Titel 3, Boek 10 B.W.)Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht inzake rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten

Afd. 2, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake de rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:34a B.W. tot en met art. 10:41 B.W.). De afdeling gaat in op vraagstukken van internationaal privaatrecht rondom huwelijksvermogensrecht.

Blijkens art. 10:34a B.W. wordt in deze afdeling onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1103» verstaan: de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.