LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht huwelijk (Titel 3, Boek 10 B.W.)Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

Inleiding voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken

Afd. 1, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het huwelijk. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:27 B.W. tot en met art. 10:34 B.W.). Art. 10:29 B.W. is per 5 december 2015 vervallen.

Blijkens art. 10:27 B.W. geeft deze afdeling uitvoering aan het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken (Trb. 1987, 137).

De afdeling is van toepassing op de huwelijksvoltrekking in Nederland indien, in verband met de nationaliteit of de woonplaats van de aanstaande echtgenoten, met betrekking tot de vraag welk recht de vereisten tot het aangaan van het huwelijk beheerst een keuze moet worden gedaan, alsmede op de erkenning in Nederland van in het buitenland voltrokken huwelijken.

De afdeling is niet van toepassing op de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.