LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht naamrecht (Titel 2, Boek 10 B.W.)

Internationaal privaatrecht naamrecht (Titel 2, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht naamrecht

Titel  2, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht voor het naamrecht. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

De Titel omvat 9 bepalingen (art. 10:18 B.W. tot en met art. 10:26 B.W.). Blijkens art. 10:18 B.W. geeft deze Titel mede uitvoering aan de op 5 september 1980 te München tot stand gekomen Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen (Trb. 1981, 72).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.