LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst (Titel 14, Boek 10 B.W.)

Internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst (Titel 14, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst

Titel  14, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake verbintenissen niet uit overeenkomst. De wet spreekt van ‘uit andere bron dan overeenkomst’. Dit betreft dus de onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of verbintenissen uit eenzijdige rechtshandelingen.

Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

De Titel omvat slechts 3 bepalingen (art. 10:157 B.W. tot en met art. 10:159 B.W.).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.