LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht vertegenwoordiging (Titel 9, Boek 10 B.W.)

Internationaal privaatrecht vertegenwoordiging (Titel 9, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht vertegenwoordiging

Titel  9, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake vertegenwoordiging. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

De Titel omvat slechts één bepaling (art. 10:125 B.W.).

Deze bepaling wordt nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.