LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht vervoersrecht (Titel 15, Boek 10 B.W.)

Internationaal privaatrecht vervoersrecht (Titel 15, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht vervoersrecht

Titel  15, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake vervoersrecht, te weten het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht.

Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

De Titel omvat slechts 6 bepalingen (art. 10:160 B.W. tot en met art. 10:165 B.W.).

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.