LawyrupBurgerlijk wetboekOverige wetten burgerlijk recht

Overige wetten burgerlijk recht

Inleiding overige wetten burgerlijk recht

Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er diverse andere wetten, die van belang zijn voor het burgerlijk recht (privaatrecht). Een aantal daarvan wordt hier behandeld, zonder dat daarbij volledigheid wordt gepretendeerd.

Overigens kan worden onderscheiden in twee verschillende soorten wetten, die door de wetgever worden uitgevaardigd: in de eerste plaats wijzigingswetten, waarmee de bestaande bepalingen van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd worden. Die wetten verliezen na de uitvoering daarvan individueel hun waarde. Ze zijn alleen nog interessant om te achterhalen wat er veranderd is. Daarnaast zijn er uitvoeringswetten, waarmee internationale verdragen en Richtlijnen en verordeningen van de EU worden geïmplementeerd in het Nederlandse recht.

De derde categorie is via deze pagina te vinden: dat zijn wetten, die zelfstandige wetgeving vormen naast – en in aansluiting op – het Burgerlijk Wetboek bevatten.

Auteur & Last edit

[MdV, 08-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.