LawyrupBurgerlijk wetboekOverige wetten burgerlijk rechtWet op de Ondernemingsraden (WOR)

Wet op de Ondernemingsraden

Inleiding Wet op de Ondernemingsraden

De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van het personeel binnen ondernemingen. De Ondernemingsraad (afgekort als OR) heeft rechten om te adviseren, geïnformeerd te worden en kan zelfs in rechte optreden als de directie onjuiste beslissingen neemt of beslissingen die niet op juiste wijze tot stand gekomen zijn.

Inhoud Wet op de Ondernemingsraden

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk II De instelling van ondernemingsraden

Hoofdstuk III Samenstelling en werkwijze ondernemingsraden

Hoofdstuk IV Het overleg met de Ondernemingsraad

Hoofdstuk IV-A Bijzondere bevoegdheden van de Ondernemingsraad

Hoofdstuk IV-B Het verstrekken van gegevens aan de Ondernemingsraad

Hoofdstuk IV-C Verdere bevoegdheden van de Ondernemingsraad

Hoofdstuk V De Centrale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad

Hoofdstuk V-A De medezeggenschap in kleine ondernemingen

Hoofdstuk VI De algemene geschillenregeling

Hoofdstuk VII De bedrijfscommissies

Hoofdstuk VII-A Bijzondere taak SER

Hoofdstuk VII-B Bijzondere bepalingen voor ondernemingen bij de overheid

Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen

Auteur & Last edit

[MdV, 18-12-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.