LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Afstamming (Titel 11, Boek 1 B.W.)Bijzondere curator minderjarige (Afd. 6, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Bijzondere curator minderjarige (Afd. 6, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Inleiding bijzondere curator minderjarige

In procedures die de afstamming van een minderjarig kind betreffen heeft het kind behoefte aan iemand, die zijn of haar belangen vanuit het perspectief van het kind behartigt. De wet voorziet er daarom in, dat er in dergelijke procedures een bijzondere curator wordt aangewezen, die de belangen van het kind behartigt.

In Afd. 6, Titel 11 van Boek 1 B.W. is de bijzondere curator geregeld. De Afdeling lijkt omvangrijker dan de andere afdelingen van Titel 11, maar bevat effectief slechts één artikel: art. 1:212 B.W..

De art. 1:213 B.W. tot en met art. 1:226 B.W. bevatten de oude bepalingen inzake erkenning etc., die per 1 april 1998 zijn komen te vervallen.

Wanneer wordt bijzonder curator bij afstammingszaken aangesteld?

Is een minderjarig kind in afstammingszaken als verzoeker of belanghebbende betrokken, dan moet deze worden vertegenwoordigd door een bijzondere curator (art. 1:212 B.W.). De curator wordt benoemd door de rechtbank waar de procedure aanhangig is.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-12-2020; laatste bewerking AvB 2-08-2o21]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.