LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Afstamming (Titel 11, Boek 1 B.W.)Ontkenning van door huwelijk ontstaan moederschap (Afd. 2a, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Ontkenning moederschap (Afd. 2a, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Inleiding ontkenning moederschap

Wanneer tijdens een huwelijk een kind wordt geboren, wordt de partner van de moeder geacht (ook) de moeder te zijn. De wet voorziet in de mogelijkheid van ontkenning van het moederschap. De partner van de moeder kan daarmee voorkomen, dat er een familierechtelijke relatie tussen haar en het kind ontstaat. Althans kan die band, die er rechtens in principe is, ongedaan gemaakt worden. Dit geldt ook voor de ontkenning van het moederschap, dat is ontstaan als gevolg van geregistreerd partnerschap van twee vrouwen.

Ontkenning van het vaderschap is geregeld in Afd. 2a, Titel 11 van Boek 1 B.W. geeft een aantal algemene bepalingen inzake afstamming. De Afdeling omvat twee artikelen: art. 1:202a B.W. en art. 1:202b B.W.. Deze bepalingen zijn bij een wetswijziging sinds 1 april 1998 van kracht. Zie de hoofdpagina Afstamming (Titel 11).

Nadien is de wet laatstelijk per 1 april 2014 gewijzigd (zie Stb. 2013, 486 en parl. stukken 33 526). De wijziging laat de wet (wat verlaat) aansluiten bij het met ingang van 1 januari 1998 ingevoerde van het instituut van het geregistreerd partnerschap naast het huwelijk.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-12-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren