LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Afstamming (Titel 11, Boek 1 B.W.)Ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Ontkenning vaderschap (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 B.W.)

Inleiding ontkenning vaderschap

Wanneer tijdens een huwelijk een kind wordt geboren, wordt de man geacht de vader te zijn. Dat hoeft echter uiteraard niet steeds zo te zijn. De wet voorziet dan ook in de mogelijkheid van ontkenning van het vaderschap. De vader kan daarmee voorkomen, dat er een familierechtelijke relatie tussen hem en het kind ontstaat. Althans kan die band, die er rechtens in principe is, ongedaan gemaakt worden. Dit geldt ook voor de ontkenning van het vaderschap, dat is ontstaan als gevolg van geregistreerd partnerschap van twee mannen.

Ontkenning van het vaderschap is geregeld in Afd. 2, Titel 11 van Boek 1 B.W. geeft een aantal algemene bepalingen inzake afstamming. De Afdeling omvat drie artikelen: art. 1:200 B.W., art. 1:201 B.W. en art. 1:202 B.W.. Deze bepalingen zijn bij een wetswijziging sinds 1 april 1998 van kracht. Zie de hoofdpagina Afstamming (Titel 11).

Auteur & Last edit

[MdV, 25-12-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.