LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Burgerlijke stand (Titel 4, Boek 1 B.W.)De inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte (Afd. 10, Titel 4, Boek 1 B.W.)

De inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte (Afd. 10, Titel 4, Boek 1 B.W.)

Inleiding inschrijving van buitenlandse akten in het register van de burgerlijke stand en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte

In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 10, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 8 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:25 B.W. tot en met art. 1:25g B.W.).

 

 

De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11)

Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting (Afd. 12)

Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13)

De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14)

Auteur & Last edit

[MdV, 18-02-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.