LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Onderbewindstelling ter bescherming meerderjarigen (Titel 19, Boek 1 B.W.)

Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen (Titel 19, Boek 1 B.W.)

Inleiding onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Titel 19 van Boek 1 B.W. regelt de onderbewindstelling van (het vermogen van) meerderjarigen, die niet (meer) in staat zijn hun eigen vermogen naar behoren te beheren. De onderbewindstelling is een minder verdergaande maatregel dan curatele (zie Titel 16, Boek 1 B.W.). Het meerderjarigenbewind legt alleen het beheer van het vermogen in handen van een bewindvoerder. De curatele omvat de zorg voor het hele wel en wee van de onder curatele gestelde, ook de niet-financiële aspecten. De Titel omvat 21 bepalingen (art. 1:431 B.W. tot en met art. 1:449 B.W).

De bespreking van de inhoud van deze titel volgt nog.

Auteur & Last edit

[MdV, 1-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.