LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Titel 3, Boek 2 B.W.)RvC bij grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Afd. 2, Titel 3, Boek 2 B.W.)

RvC bij grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Afd. 2, Titel 3, Boek 2 B.W.)

Inleiding Raad van Commissarissen bij grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

In Afd. 2, Titel 3 van Boek 2 B.W. wordt een regeling gegeven voor de RvC bij de grote de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Deze bevat 11 artikelen (art. 2:63a B.W. tot en met art. 2:63k B.W.). Met de invoering van de WTBR is art. 2:63k B.W. toegevoegd.

Bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders

In afwijking van art. 2:63f lid 1 B.W. kan toepassing worden gegeven aan artikel 44a. In dat geval is het bepaalde ten aanzien van de raad van commissarissen onderscheidenlijk de commissarissen in artikel 63f leden 2 tot en met 11 en art. 2:63g B.W. tot met art. 2:63iB.W. van overeenkomstige toepassing op de niet uitvoerende bestuurders (art. 2:63k lid 1 B.W.).

Indien toepassing is gegeven aan artikel 44a, vereisen de besluiten in de zin van art. 2:63j lid 1 B.W. de goedkeuring van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders. Het ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan (art. 2:63k lid 2 B.W.).

Van de toepassing van artikel 44a lid 2 zijn uitgesloten de besluiten van het bestuur in de zin van artikel 63j (art. 2:63k lid 3 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 9-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.