LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Fusie en splitsing (Titel 7, Boek 2 B.W.)

Fusie en splitsing van rechtspersonen (Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding fusie en splitsing van rechtspersonen

In Titel 7 van Boek 2 B.W. zijn de wettelijke regels voor fusie en splitsing van rechtspersonen te vinden. De Titel is opgedeeld in 6 Afdelingen:

Afd. 1 Algemene bepaling (art. 2:308 B.W.);
Afd. 2 Algemene bepalingen fusie en splitsing (art. 2:309 B.W. tot en met art. 2:323b B.W.);
Afd. 3 Bijzondere bepalingen voor fusies van B.V.’s en N.V.s (art. 2:324 B.W. tot en met art. 2:324 B.W.);
Afd. 3a Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies (art. 2:333b B.W. tot en met art. 2:333l B.W.);
Afd. 4 Bijzondere bepalingen omtrent splitsingen (art. 2:334a B.W. tot en met art. 2:334u B.W.);
Afd. 5 Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een N.V. of B.V. wordt gesplitst of opgericht (art. 2:334v B.W. tot en met art. 2:334 B.W.).

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht. Dit geldt dus ook voor dit onderdeel.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 3-01-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.