LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Fusie en splitsing (Titel 7, Boek 2 B.W.)

Fusie en splitsing van rechtspersonen (Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding fusie en splitsing van rechtspersonen

In Titel 7 van Boek 2 B.W. zijn de wettelijke regels voor fusie en splitsing van rechtspersonen te vinden. De Titel is opgedeeld in 6 Afdelingen:

Afd. 1    Algemene bepaling fusie en splitsing (art. 2:308 B.W.);
Afd. 2   Algemene bepalingen fusie en splitsing (art. 2:309 B.W. tot en met art. 2:323b B.W.);
Afd. 3   Bijzondere bepalingen voor fusies van N.V.’s en B.V.’s (art. 2:324 B.W. tot en met art. 2:324 B.W.);
Afd. 3a Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies (art. 2:333b B.W. tot en met art. 2:333l B.W.);
Afd. 4   Algemene bepalingen omtrent splitsing rechtspersonen (art. 2:334a B.W. tot en met art. 2:334u B.W.);
Afd. 5   Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een N.V. of B.V. wordt gesplitst of opgericht (art. 2:334v B.W. tot en met art. 2:334 B.W.).

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht. Dit geldt dus ook voor dit onderdeel.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-01-2021; laatste bewerking 29-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.