LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)

Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding jaarrekening en bestuursverslag

Titel 9, Boek 2 B.W. bevat de wettelijke regeling van de jaarrekening en het bestuursverslag, zoals de naam al doet vermoeden. De regels verschillen zowel naar de soort rechtspersoon, en ook voor identieke rechtspersonen kunnen de regels verschillen, met name naar gelang het een kleine of een grote onderneming betreft.

De Titel is vrij uitvoerig en is onderverdeeld in 16 Afdelingen. Voor het jaarrekeningrecht is ook het Besluit modellen jaarrekening (van 1 november 2015) van belang.

Toepasselijkheid van Titel 9, Boek 2 B.W. (algemene bepaling)

De algemene bepaling van Afd. 1 (art. 2:360 B.W.) geeft het toepassingsbereik van Titel 9 aan.  De titel is van toepassing op (art. 2:360 lid 1 B.W.):

– de coöperatie
– de onderlinge waarborgmaatschappij
– de naamloze vennootschap en
– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Daarnaast op banken, betaalinstellingen en elektronisch-geld-instellingen.

VOF en CV bestaande uit buitenlandse kapitaalvennootschappen

De Titel en met name de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening geldt niet voor eenmanszaken, maatschappen, de VOF of de CV. Tenzij het een VOF of CV betreft, waarvan alle vennoten die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn (art. 2:360 lid 2 B.W.).

Stichting of vereniging die een onderneming in stand houdt

De titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt van het in art. 2:396 lid 1, sub b B.W. bedoelde bedrag (art. 2:360 lid 3 B.W.). Als er een vergelijkbare verplichting bestaat uit anderen hoofde, dan geldt deze Titel niet (2e volzin).

Het geldt derhalve – naar huidige norm (mei 2020) – voor de vereniging en de stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal 6 miljoen euro aan omzet gemaakt heeft.

Auteur & Last edit

[MdV, 23-05-2020; laatste bewerking 25-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.