LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)

Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)

Inleiding naamloze vennootschap

In Titel 4 van Boek 2 B.W. wordt de naamloze vennootschap geregeld. Titel 4 van Boek 2 omvat 8 Afdelingen. De naamloze vennootschap is één van de kapitaalvennootschappen: haar vermogen wordt gehouden via aandelen, die worden gehouden door de aandeelhouders (zoals de naam al zegt). De naamloze vennootschap (afgekort: N.V.) heeft een commercieel doel.

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht.

Auteur & Last edit

[MdV, 5-07-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.