LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)

Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)

Inleiding naamloze vennootschap

In Titel 4 van Boek 2 B.W. worden de naamloze vennootschap geregeld. Titel 4 van Boek 2 omvat 8 Afdelingen. De naamloze vennootschap is één van de kapitaalvennootschappen: haar vermogen wordt gehouden via aandelen, die worden gehouden door de aandeelhouders (zoals de naam al zegt). De naamloze vennootschap (afgekort: N.V.) heeft een commercieel doel.

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 5-07-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.