LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)Algemene bepalingen naamloze vennootschap (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 B.W.)

Algemene bepalingen naamloze vennootschap (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen naamloze vennootschap

Zoals gebruikelijk begint de Titel over de naamloze vennootschap met algemene bepalingen (Afd. 1). Deze afdeling omvat 16 bepalingen (art. 2:64 B.W. tot en met art. 2:78aB.W.).

Openbaar karakter van de N.V.: aandelen vrij overdraagbaar

Uit art. 2:64 lid 1 B.W. volgt dat een N.V. een rechtspersoon is met een in vrij overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De N.V. kent – anders dan de personenvennootschappen – een eigen vermogen.

Een N.V. is meestal een grote onderneming en is in sommige gevallen genoteerd aan een effectenbeurs. In het handelsregister zijn in Nederland ca. 1.000 N.V.’s ingeschreven.

Oprichting N.V.

Art. 2:64 lid 2 B.W. bepaalt dat de N.V. door een of meer personen wordt opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die volgens deze akte een of meer aandelen neemt. De akte moest daarnaast in het Nederlands zijn opgesteld (art. 2:65 B.W.) en de akte moet de statuten van de N.V. bevatten.

De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de N.V. De zetel moet gelegen zijn in Nederland en voor of achter de naam moet de term ‘N.V.’ of de term ‘Naamloze Vennootschap’ geplaatst worden (art. 2:66 lid 1 B.W.).

Tot slot moet de N.V. worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (art. 2:69 B.W.). Deze inschrijving wordt gedaan door de notaris. Hiermee wordt voorkomen dat de bestuurders van de N.V. persoonlijk aansprakelijk zijn. Vóór de inschrijving kunnen de bestuurders van de N.V. wel persoonlijk aansprakelijk zijn.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[KG, 19-08-2020; laatste bewerking 26-08-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.