LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Stichtingen (Titel 6, Boek 2 B.W.)

Stichtingen (Titel 6, Boek 2 B.W.)

Inleiding stichtingen

In Titel 6 van Boek 2 B.W. is de wettelijke regeling van de stichting neergelegd. Titel 6 van Boek 2 omvat 27 artikelen, en kent geen verdere onderverdeling (art. 2:285 B.W. tot en met art. 2:307 B.W.). De stichting is naast de vereniging één van de zgn. “ideële” rechtspersonen. Wettelijk vereiste is, dat de stichting wordt opgericht met een ideëel doel, dat in de statuten wordt vastgelegd.

De stichting is de meest vrije en tevens ondemocratische rechtspersoon

Qua inrichting is de stichting het minst aan wettelijke regels gebonden. Dat verklaart wellicht waarom er ook maar weinig bepalingen over de stichting in de wet zijn opgenomen. De stichting is tevens de minst democratische rechtspersoon. Anders dan bij de vereniging is er geen ledenvergadering of verplicht inspraakorgaan nodig. Ook de N.V. en B.V. hebben zeggenschapsstructuren, met name de aandeelhoudersvergadering, dat bij de kapitaalvennootschappen de ultieme zeggenschap heeft. Niets van dat al bij de stichting.

Stichtingen als onderdeel van een structuur van rechtspersonen

Stichtingen worden wel regelmatig gebruikt als onderdeel van een grotere structuur van rechtspersonen. Ook ziekenhuizen worden wel in de vorm van een stichting geëxploiteerd. Het is ook niet zo, dat de wet een commerciële exploitatie uitsluit, mits er maar een ideëel doel aan ten grondslag ligt.

Het vermogen van de stichting

Het vermogen wordt anders dan de kapitaalvennootschappen niet gehouden via aandelen. Het vermogen wordt vaak verkregen door een initiële storting bij oprichting, en verder door donaties. Dat geeft meteen aan, dat er geen bezitsrelatie bestaat tussen degeen die het vermogen in de stichting brengt en het vermogen van de stichting. Vandaar dat er ook geen zeggenschap over dat vermogen is van degeen die het inbrengt.

Soms wordt het vermogen verkregen uit een erfenis, met de bedoeling om het gelegateerde vermogen voor een ideëel doel te gebruiken dat de erflater voor ogen heeft gestaan.

Zeggenschap en toezicht bij de stichting

Wanneer er toch behoefte is aan een vorm van zeggenschap of toezicht, dan wordt dit georganiseerd via niet wettelijk geregelde organen, die in de statuten vorm gegeven kunnen worden. Zoals een donateursvergadering, die inspraak heeft op het door het bestuur te voeren beleid. Die zeggenschap is wel vrijblijvender dan bij de kapitaalvennootschappen of bij de vereniging. Ook kan via een Raad van Toezicht een vorm van toezicht op het bestuursbeleid geregeld, om te waarborgen dat het bestuur het vermogen inderdaad conform de statutaire doelstellingen besteedt.

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht. Dus net als bij de andere rechtspersonen moet de stichting voldoen aan de wettelijke (minimum)eisen.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 1-10-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren