LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.)Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheid elektronisch rechtsverkeer

In Afd. 4A, Titel 3, Boek 6 B.W. is een regeling opgenomen inzake aansprakelijkheid voor elektronisch rechtsverkeer. Degeen die zich daar schuldig aan maakt kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De afdeling omvat slechts 1 bepaling (art. 6:196c B.W.).

De regeling is een uitvoeringsregeling van de EG-richtlijn inzake elektronische handel (PbEG L 178). De regeling verwijst voorts naar art. 8.2 Wet handhaving consumentenbescherming. en naar art. 3:15d lid 3 B.W..

De formulering van de regeling is wat merkwaardig, omdat de bepaling een aantal voorwaarden beschrijft waarin degeen die elektronische informatie opslaat op verwerkt NIET aansprakelijk is. De wet faciliteert dus een wettelijke exoneratie onder de in de wet genoemde voorwaarden.

Rechtspraak

HR 25 november 2005 Lycos Netherlands/NN – vordering tegen hosting provider tot het verstrekken van de naam en het adres van een websitehouder wegens op de website geuite ernstige beschuldiging

Auteur & Last edit

[MdV, 9-09-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.