LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.)Tijdelijke regeling verhaalsrechten (Afd. 5, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Tijdelijke regeling verhaalsrechten (Afd. 5, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding regeling tijdelijke verhaalsrechten

Afd. 5 Titel 3 Boek 6 B.W. is de vrucht van een niet voltooide maatschappelijke (en politieke) discussie over de wenselijkheid van de mogelijkheid voor verzekeraars om door hen aan verzekerden uitgekeerde schade te kunnen verhalen op de veroorzaker(s) van de aan de verzekerde vergoede schade. De regeling omvat één wettelijke bepaling: art. 6:197 B.W..

Deze raakt aan de subrogatie van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde, wanneer de verzekeraar een uitkering doet onder een schadeverzekeringspolis.

Voor een interessante scriptie over deze bijzondere wettelijke regeling zie de scriptie van Arno Kingma “Tijdelijke regeling verhaalsrechten” van 15 december 2014, waarin hij de voors en tegens van deze regeling op dat moment op een rij zet.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-08-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.