LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Verbintenissen in het algemeen (Titel 1, Boek 6 B.W.)

Verbintenissen in het algemeen (Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding verbintenissenrecht in het algemeen

Het verbintenissenrecht is geregeld in Boek 6 van het Burgerlijk wetboek (“B.W.”). Boek 6 B.W. bestaat uit 5 onderdelen (“Titels”).

In Titel 1 zijn algemene bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op alle verbintenissen, ongeacht of die uit Onrechtmatige daad (Titel 3), uit Overeenkomst (Titel 4) of op een andere juridische grondslag zijn gebaseerd.

In Titel 5 is het onderdeel van het Overeenkomsten geregeld. Speciaal aan de overeenkomst is, dat dit een rechtshandeling is waardoor de partijen over en weer verbintenissen aan gaan.

Bij de beoordeling van juridische vraagstukken rond verbintenissen moeten deze algemene bepalingen daarom niet uit het oog verloren worden. Een aantal van de onderwerpen binnen het algemene deel zijn ogenschijnlijk eenvoudig, maar leveren toch telkens hoofdbrekens en de nodige jurisprudentie op. Zoals bij voorbeeld hoofdelijkheid, pluraliteit en verrekening.

Subpagina’s algemeen verbintenissenrecht

De verschillende onderwerpen die in de algemene bepalingen van Titel 1 Boek 6 geregeld zijn, vind je op de subpagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

Auteur & Last edit

[MdV, 23-09-2016]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.