LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Verbintenissen in het algemeen (Titel 1, Boek 6 B.W.)Alternatieve verbintenissen (Afd. 4, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Alternatieve verbintenissen (Afd. 4, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding alternatieve verbintenissen

Alternatieve verbintenissen zijn geregeld in Afd. 4, Titel 1, Boek 6 B.W.. De regeling omvat welgeteld 4 artikelen.

Definitie alternatieve verbintenis

Alternatieve verbintenis wil zeggen dat de schuldenaar kan nakomen door middel van diverse te leveren prestaties (art. 6:17 B.W.). Tenzij anders afgesproken is de keuze aan de schuldenaar (lid 2). Is de keuze gemaakt, dan wordt het daarmee een enkelvoudige verbintenis  (art. 6:18 B.W.).

Keuzebevoegdheid

Art. 6:19 B.W. geeft nog enkele nadere bepalingen met betrekking tot de keuzebevoegdheid. Lid 3 regelt de positie van de pandhouder, die wil executeren.

Onmogelijkheid prestatie

Wanneer een van de alternatieve prestaties onmogelijk (geworden) is, dan staat dit niet in de weg aan de mogelijkheid na te komen. In die situatie mag de schuldenaar – als de keuze aan hem is – niet de onmogelijk geworden prestatie kiezen (art. 6:20 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 13-07-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.