LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Verbintenissen uit andere bron (Titel 4, Boek 6 B.W.)

Verbintenissen uit andere bron (Titel 4, Boek 6 B.W.)

Inleiding verbintenissen uit andere bron

Verbintenissen kunnen ook uit andere bron ontstaan dan uit overeenkomst (Titel 5, Boek 6 B.W.) of onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.). De wet onderscheidt drie van dergelijke ontstaansgronden van verbintenissen. Deze worden behandeld in Titel 4, Boek 6 B.W..

Welke verbintenissen uit andere bron kent de wet?

Naast overeenkomst en onrechtmatige daad (schade toegebracht buiten een contractuele relatie) kent de wet nog drie andere bronnen van verbintenissen:

1. zaakwaarneming; dit is wanneer je de belangen van de eigenaar van een zaak ongevraagd waarneemt, om die zaak te redden of schade tegen te gaan

2. onverschuldigde betaling, dit is het doen van een betaling zonder dat er een verbintenis aan ten grondslag ligt (dat kan ook achteraf het geval zijn bvb. bij vernietiging), en

3. ongerechtvaardigde verrijking. Dit is wanneer iemand ten koste van een ander is verrijkt, terwijl er geen contractuele relatie is en er ook geen sprake is van onrechtmatige daad.

Zie de subpagina’s rechts in het menu (op mobiel onderaan de pagina).

Auteur & Last edit

[MdV, 7-04-2018; laatste bewerking 10-03-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.