LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Bewind (Titel 6, Boek 3 B.W.) gereserveerd, staat niks in in de wet

Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Het omvat 11 Titels, die in de kolom aan de rechterkant staan aangegeven. In de subpagina’s worden deze onderwerpen nader behandeld.

Het vermogensrecht wordt onderverdeeld in het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht gaat over de rechtsbetrekking tussen een persoon (de rechthebbende, bij voorbeeld de eigenaar) en een goed. In het huidige Nederlandse vermogensrecht zijn goederen een meer omvattend begrip dan zaken. Zaken zijn “alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten”. Zaken zijn dus goederen, maar goederen omvat meer dan alleen zaken. Het omvat namelijk ook niet stoffelijke vermogensrechten, zoals een geldvordering.

Zakelijke rechten en persoonlijke rechten

Daarnaast wordt nog een onderscheid gemaakt tussen “zakelijke rechten” en “persoonlijke rechten”. Zakelijke rechten is hetzelfde als “goederenrechtelijke rechten”. Het gaat om de rechtsbetrekking tussen een persoon en een goed. Daarnaast omvat het vermogensrecht ook nog het verbintenissenrecht. Daarvan maakt het overeenkomstenrecht weer een onderdeel uit. Het verbintenissenrecht gaat om de rechtsrelatie tussen personen.

Absolute rechten en relatieve rechten

Perbedaan antara hak-hak yang nyata berkaitan dengan barang (misalnya kepemilikan rumah) dan hak pribadi yang berkaitan dengan barang adalah hak usaha adalah “mutlak”. Pihak yang berhak dapat melaksanakan semua orang ini vis-à-vis. Oleh karena itu hak pribadi diklasifikasikan sebagai “hak relatif”: mereka hanya dapat dilakukan terhadap orang dengan siapa komitmen [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Yurisprudensi

[/ vc_column_text]

 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht

[/ Vc_column_text]

[/ vc_column] [/ vc_row]

Tautan relawan

[/ vc_column_text]

 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht

[/ vc_column_text]

[/ vc_column] [/ vc_row]