LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Rechten van pand en hypotheek (Titel 9, Boek 3 B.W.)Pandrecht van certificaathouders (Afd. 3, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Pandrecht van certificaathouders (Afd. 3, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Inleiding pandrecht van certificaathouders

Onder bepaalde omstandigheden verkrijgen certificaathouders een pandrecht op de aandelen, met betrekking waartoe de certificaten zijn uitgegeven. Dit pandrecht strekt met name om de uitkering van de hen toekomende rechten te waarborgen. Dit is geregeld in Afd. 3, Titel 9 van Boek 3 B.W.. Deze afdeling omvat 1 bepaling: art. 3:259 B.W..

Auteur & Last edit

[MdV, 6-08-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.