LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Algemeen deel verkeersmiddelen en vervoer (Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)Algemene bepalingen betreffende vervoer (Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

Algemene bepalingen betreffende vervoer (Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen betreffende vervoer

Het onderdeel Algemene bepalingen Boek 8 B.W. (Titel 2, Hoofdstuk I van Boek 8 B.W.) kent 101 bepalingen, verdeeld over 6 Afdelingen (art. 8:20 B.W. tot en met art. 8:121 B.W.). Deze afdelingen regelen diverse vormen van vervoer, zowel betreffende goederen als personen.

Overeenkomst van goederenvervoer (Afd. 1)

Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer (Afd. 2)

Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (Afd. 3)

Overeenkomst van personenvervoer (Afd. 4)

Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (Afd. 5)

Overeenkomst van gecombineerd vervoer van personen (Afd. 6)

Auteur & Last edit

[MdV, 1-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.