Huurkoop van teboekstaande binnenschepen (Afd. 3, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding huurkoop van teboekstaande binnenschepen

Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen.

In Afd. 3 is de huurkoop van teboekstaande binnenschepen geregeld. Deze afdeling bevat dertien bepalingen (art. 8:800 B.W. tot en met art. 8:812 B.W.)

Afd. 4 Voorrechten op binnenschepen (art. 8:820 B.W. en art. 8:829 B.W.) (art. 813 – 819 zijn kwijt)

Afd. 5 Voorrechten op zaken aan boord van binnenschepen (art. 8:830 B.W. en art. 8:838 B.W.)

Afd. 6 Slotbepalingen (art. 8:840 B.W. en art. 8:841 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 31-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.