Rederij van het binnenschip (Afd. 1, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding rederij van het binnenschip

Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen.

In Afd. 1 is de rederij van het binnenschip wettelijk geregeld. Deze afdeling bevat twee bepalingen (art. 8:770 B.W. en art. 8:771 B.W.).

Wanneer is sprake van een rederij van een binnenschip?

Op grond van art. 8:770 lid 1 B.W. is er met betrekking tot een binnenschip sprake van een rederij, als het schip blijkens de openbare registers, bedoeld in Afd. 2, Titel 1 van Boek 3 B.W. aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort. Zie ook de pagina Inschrijving registergoederen.

Wanneer de eigenaren van het schip onder een gemeenschappelijke naam optreden bestaat slechts een rederij, indien zulks uitdrukkelijk bij akte is overeengekomen en deze akte in die registers is ingeschreven.

Een rederij van een binnenschip is geen rechtspersoon

Een rederijk van een binnenschip is krachtens art. 8:770 lid 2 B.W. geen rechtspersoon.

Overeenkomstige toepassing regeling zeeschepen op binnenschepen

Afd. 1, Titel 3, Boek 8 B.W. – inzake de rederij van zeeschepen – is op de rederij van een binnenschip van overeenkomstige toepassing (art. 8:771 B.W.). Zie ook de pagina Rederij zeeschip.

Auteur & Last edit

[MdV, 31-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.