Voorrechten op binnenschepen (Afd. 4, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding voorrechten op binnenschepen

Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen.

In Afd. 4 zijn de voorrechten op binnenschepen geregeld. Deze Afdeling omvat 10 bepalingen (art. 8:820 B.W. en art. 8:829 B.W.).

Afd. 5 Voorrechten op zaken aan boord van binnenschepen (art. 8:830 B.W. en art. 8:838 B.W.)

Afd. 6 Slotbepalingen (art. 8:840 B.W. en art. 8:841 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 31-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.