Avarij-grosse binnenvaart (Afd. 3, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding avarij-grosse binnenvaart

Afd. 3, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. regelt de zgn. avarij-grosse voor de binnenvaart. Deze afdeling omvat drie bepalingen (art. 8:1020 B.W. tot en met art. 8:1022 B.W.).

Definitie avarij-grosse binnenvaart

Avarij-grosse zijn de opofferingen en uitgaven redelijkerwijs verricht of gedaan bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden met het doel een binnenschip en de goederen aan boord daarvan uit een gemeenschappelijk gevaar, hoe of door wiens toedoen dit ook zij ontstaan, te redden (art. 8:1020 lid 1 B.W.).

Verlies van passagegeld valt niet onder avarij-grosse (lid 2).

Deze wettelijke bepalingen zullen nader worden uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 5-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.