LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)Exploitatie luchtvaartuigen (Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Exploitatie van luchtvaartuigen (Titel 16, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding exploitatie van luchtvaartuigen

In Titel 16 van Boek 8 B.W. is de exploitatie van luchtvaartuigen wettelijk geregeld. Hier wordt – naast de algemene bepalingen – een regeling gegeven voor de vervoersovereenkomst van personen en goederen door middel van luchtvaartuigen. Daaronder verstaat art. 8:1341 B.W. ook een luchtkussenvaartuig verstaan.

De Titel is opgedeeld in 4 afdelingen:

Algemene bepalingen exploitatie luchtvaartuigen (Afd. 1) (art. 8:1340 B.W. tot en met art. 8:1347 B.W.);

Overeenkomst van goederenvervoer door de lucht (Afd. 2) (art. 8:1350 B.W. tot en met art. 8:1382 B.W.);

Overeenkomst van personenvervoer door de lucht (Afd. 3) (art. 8:1390 B.W. tot en met art. 8:1414 B.W.);

Opvolgend vervoer luchtvaart (Afd. 4) (art. 8:1420 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 19-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.