LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding luchtvaartuig

In Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor luchtvaartuigen. De structuur is vergelijkbaar met die voor schepen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor zeeschepen en binnenvaartschepen zijn deze bepalingen ingebed in een verdrag: het Verdrag van Genève. Hiermee wordt blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. bedoeld het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86).

De Titel is opgedeeld in 3 afdelingen:

Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.)

Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

Slotbepaling luchtvaartuig (Afd. 3) (art. 8:1321 B.W.)

 

Exploitatie (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

Auteur & Last edit

[MdV, 19-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.